Események

Szentföldi képek - Várnai Jakab atya vetítéses előadássorozata

Hebron

Ábrahám és Sára, Izsák és Rebekka, Jákob és Lea temetkezési helye. Dávid itt lett király, az első hét évben itt uralkodott. Izrael számára a "gyökerek", az "ősök" szentélye -- az épület felében muszlim mecsettel...  Várnai Jakab OFM 2015-16-ban rendi kiküldetés során, mint vizitátor bejárta a szentföldi és közel-keleti ferences kolostorokat. A ferences köztudat szerint a rend karizmájához tartozik a szentföldi munka, és ez abból fakad, hogy Szent Ferenc a megtestesülés iránt nagy áhítattal volt. Krisztus szent emberségének a tisztelete azt kívánja, hogy azok iránt a helyek iránt, ahol Krisztus az ő földi életét élte, áhítattal legyünk. Az Izraelben élő palesztin keresztényeknek lelkipásztorai a ferencesek. A rend plébániákat, iskolákat tart fönn. Jakab atya nagy érdeklődést kiváltó előadássorozata újabb három alkalommal bővült. Időpontok: pénteki napokon, 19.00 október 13., november 10., november 24

Szentföldi képek - Várnai Jakab atya vetítéses előadássorozata

A jeruzsálemi Templom

Ahol Salamon temploma állt... Ahol a babiloni fogság után felépült a Második Templom... Mi látható ma ebből? A muszlim kultusz épületei, vallási feszültség színhelye. Szentföldi képek - Várnai Jakab atya vetítéses előadássorozata

Galilea

Jézus "szűkebb pátriája", Názáret vidéke, a Genezáreti tó -- hogyan őrzik ma is Jézus nyomdokait, mit mondanak el róla nekünk?

 

Előadó: Várnai Jakab OFMSzentföldi képek - Várnai Jakab atya vetítéses előadássorozataSzentföldi képek - Várnai Jakab atya vetítéses előadássorozataSzentföldi képek - Várnai Jakab atya vetítéses előadássorozata

< Vissza az eseményekhez

Ajánlók

katolikus.huMagyarok Nagyasszonya Ferences RendtartományPasaréti Páduai Szent Antal PlébániaMagyar KurírKilátó Mentálhigiénés Központ

Támogatóink

Nemzeti Kulturális AlapNemzeti Együttműködési AlapFővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Szociálpolitikai BizottságaII. Kerületi Önkormányzat